Hakkımızda Campusideation, kişisel ve kurumsal bilgi, beceri ve alışkanlıkları geliştirici araçların bulunduğu, iş hayatında ya da gündelik yaşamda daha yaratıcı fikirler üretmek isteyen, problemlerine farklı açılardan bakarak, rakiplerine üstünlük sağlatabilecek yaratıcı ve inovatif ürünleri satan, bir e-ticaret platformudur.

Campusideation bir Kaykayoglu Innovation Group markasıdır.Kaykayoglu Innovation Group Hakkında

KiG, firmaların ve bireylerin geleceğe avantajlı ve rekabet farklılığı yaratacak şekilde hazırlanmaları için yaratıcı ve inovatif eğitim ve danışmanlık programları sunan ve 15 yılı aşan deneyimi olan, ulusal ve uluslararası öğrenme projeleri yürüten bir İstanbul firmasıdır. 

KiG, insan merkezli, problem çözme odaklı, teknik yaratıcılığı ön planda tutan disiplinler arası yaklaşımı benimsemiş bir tasarım şirketidir.


KiG, problem çözücü olarak; firmalarda verimliliği ve rekabeti engelleyici problemlerin çözümüne mentörlük yaparken, değişimi güdüler, yeni yol haritaları sunar. Özel firmalarda, STK'larda ve Kamuda, yeni ürün/hizmet geliştirici yaratıcı fikirlerin oluşumunu fasilite eder.

KiG, mentör olarak; bireylerin, takımların ve organizasyonların kendilerine olan güvenlerini artırırken geleceğe daha yaratıcı ve umutlu bakmalarını sağlar.

Ulusal ve uluslararası arenada, "Yaratıcı Sınıfın" gelişimine katkı sunar.  

KiG, Türkiye’de ve dünyadaki çözüm ortaklarına, günümüzün karmaşıklığını aşmak ve pazarlarına liderlik etmek için gereken kapasiteyi ve sonuçları oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.


Daha fazla bilgi için: www.kaykayoglu.com